Odběr novinek

Základní informace

Pohyb patří k péči o zdraví a přispívá ke kvalitě života v každém věku. Aktivní senioři mohou díky pravidelnému cvičení žít plnohodnotný a zdravý životní styl, který vede k prodlužování aktivního stáří a k životní pohodě.

Cvičení se zaměřuje na správné držení těla, dýchání a základní pohybové dovednosti s náčiním – overbaly, gumy, handbaly, švihadla, míčky, apod.

Cvičí se i s předměty, které máme kolem sebe, např. židle, stůl, madla nebo okenní parapety apod. Součástí těchto cvičení je i psychomotorika a tanec. 

Termín:

pátek • 9.15–10.15 hod. (kapacita naplněna)
pátek • 10.30–11.30 hod. (kapacita naplněna)

5. 1. - 25. 5. 2018 (nekoná se 30. 3.) 14. 9. - 14. 12. 2018 (nekoná se 28. 9.)

Kde: Společenský sál, Biskupská 7, Brno

Cena:

1 640 Kč / 20 lekcí (1. pololetí)

1 066 Kč / 13 lekcí (2. pololetí)

platba za celé pololetí

Lektor: doc. PaedDr. Marie Blahutková, PhD., Bc. Jana Bedřichová, RPA, Bc. Petra Lacinová, Mgr. Jana Vaňková, Mgr. Hana Pešatová, Mgr. Hana Filipová