Odběr novinek

Základní informace

Cílem jazykového kurzu je naučit se dorozumět v běžných životních situacích - při nakupování, návštěvě kavárny či restaurace, při ztrátě něčeho nebo při zjišťování cesty, atd.

Nabízíme výuku angličtiny v několika znalostních úrovních s praktickým zaměřením na schopnost v daném jazyce komunikovat. S ohledem na tuto skutečnost jsou volena jednotlivá témata lekcí.

Po domluvě je možno navštívit 1 ukázkovou lekci.

Termíny kurzů na pololetí leden - červen 2018:

Anglčtina I. • Úterý 16.00–17.30 hod.

Angličtina I.

Termín:

Úterý 16.00–17.30 hod.

6. 2. - 12. 6. 2018 (nekoná se 1. a 8.5.)

Kde: Biskupská 7, Brno, Zasedací místnost

Cena:

2 040 Kč / 17 lekcí

Lektor: Renáta Folwarczná

Studenti nepracují s žádnou učebnicí, na lekcích dostávají tištěné materiály. V rámci učebnice Angličtina pro samouky jsou jim známa témata lekcí 1 - 10. Studenti umí přítomný čas prostý a průběhový a mají slovní zásobu v oblasti rodina, jídlo, cestování, zaměstnání a koníčky, počasí a další. Od studentů se očekává, že umí tvořit jednoduché věty a znají výše zmíněnou gramatiku. Během lekcí se opakuje již probraná gramatika a dále se rozšiřuje. Cílem je postupně projít i zbytek anglických časů a dalších základních gramatických jevů, které umožňují domluvit se anglicky v běžných životních situacích. Na hodinách se kombinují různé formy výuky včetně poslechu, konverzace a her.

Angličtina II. • Středa 16:30–18:00 hod.

Angličtina II.

Termín:

Středa 16:30–18.00 hod.

7. 2. - 16. 5. 2018

Kde: Biskupská 7, Brno, Zasedací místnost

Cena:

1 800 Kč / 15 lekcí

Lektor: Michaela Mikulášková
 
Studenti pracují s učebnicí Angličtina pro samouky.
 
Studenti umí přítomný čas prostý a průběhový (I do x I´m doing), minulý čas prostý ( I did), budoucí čas (will x going to) a předpřítomný (I have done). Také zvládají základní modální slovesa (can, could, must, should, would). 
 
Během lekce studenti průběžně opakují a rozšiřují  svoji slovní zásobu. Lekce jsou zaměřeny na konverzaci a porozumění psanému i mluvenému slovu.

Angličtina IV. • Pátek 9.15–10.45 hod.

Angličtina IV.

Termín:

Pátek 9.15–10.45 hod.

9. 2. - 25. 5. 2018 (nekoná se 30. 3.)
Kde: Biskupská 7, Brno, Zasedací místnost

Cena:

1 800 Kč / 15 lekcí

Lektor: Michaela Mikulášková

Studenti pracují s učebnicí Angličtina pro samouky (umí lekce 1 - 17).

Studenti umí přítomný čas prostý a průběhový (I do x I´m doing), minulý čas prostý a průběhový (I did x I was doing), budoucí čas (will x going to) a předpřítomný (I have done). Také zvládají základní modální slovesa (can, could, must, should, would).

Během lekce studenti průběžně opakují a rozšiřují svoji slovní zásobu. Lekce jsou zaměřeny na konverzaci a porozumění psanému i mluvenému slovu.

Angličtina V. • Pátek 11:00–12.30 hod.

Mírně pokročilí V.

Termín:

Pátek 11:00–12.30 hod.

 9. 2. - 25. 5. 2018 (nekoná se 30. 3.)

Kde: Biskupská 7, Brno, Zasedací místnost

Cena:

1 800 Kč / 15 lekcí

Lektor: Michaela Mikulášková

Studenti nepracují s žádnou konkrétní učebnicí, na lekcích dostávají materiály vytištěné. V rámci učebnice Angličtina pro samouky jsou jim známa témata lekcí 1 až 17 a řada dalších gramatických jevů (předminulý čas, modální slovesa a jejich synonyma k užití v jiných časech). Oproti učebnici mají také širší slovní zásobu, především z obvyklých konverzačních témat (family, food, occupation, health).

Studenti umí přítomný čas prostý a průběhový ( I do x I´m doing), minulý čas prostý a průběhový (I did x I was doing), budoucí čas (will x going to), předpřítomný (I have done) i předminulý (I had done). Ovládadjí modální slovesa (can, could, must, shall, should, would, ought to).

Lekce jsou zaměřeny především na opakování již dříve získaných znalostí a jejich rozšiřování. Důraz je kladen na konverzaci a učení hravou formou.

Angličtina III.• Čtvrtek 16.15–17:45 hod.

Angličtina III.

Termín:

Čtvrtek 16.15–17.45 hod.

15. 2. - 24. 5. 2018

Kde: Biskupská 7, Brno, Zasedací místnost

Cena:

1 800 Kč / 15 lekcí

Lektor: Iva Langerová

Studenti nepracují s žádnou konkrétní učebnicí, na lekcích dostávají materiály vytištěné. V rámci učebnice Angličtina pro samouky jsou jim známa témata a gramatika z lekcí 1 - 19. Studenti mají bohatou slovní zásobu, ovládají běžná konverzační témata (introducing myself, my family, food, weather, occupation, health atd.).

Studenti umí přítomný čas prostý a průběhový (I do x I´m doing), minulý čas prostý a průběhový (I did x I was doing), budoucí čas (will x going to), předpřítomný (I have done) i předminulý (I had done). Ovládají modální slovesa (can, could, must, shall, should, would, ought to) a zvládají časovou posloupnost a použití gerundia a infinitivu.

Lekce jsou zaměřeny především na opakování a rozšiřování již dříve získaných vědomostí. Důraz je kladen na konverzaci, porozumění čtenému textu a poslech s porozuměním.