Tak jako většina neziskových organizací, také Spokojený senior - KLAS z.s. realizuje na svém pracovišti řadu projektů. Prozatím jsou projekty získávány z národních zdrojů, jako je Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj či Magistrát města Brna, Odbor zdraví a Odbor sociální. Taktéž nás podpořila Nadace Jistota, Fond GSK, Nadace ČEZ, Nadace Agrofert nebo Městská část Brno střed.

Dne 24. 5. 2014 uzavřel Spokojený senior - KLAS z.s. společně s Centrem pro rodinu a sociální péči s Jihomoravským krajem Memorandum o spolupráci při podpoře rodiny v Jihomoravském kraji. Z memoranda vyplývá mj. společný zájem na realizaci aktivit, které mj. směřují k podpoře mezigeneračního učení a solidarity a podpoře aktivizace občanů seniorského věku. Náhled Memoranda zde.

Všem donátorům, kteří podporují naši činnost, srdečně děkujeme.