Spokojený senior - KLAS z.s. je zapsaný spolek, registrovaný u spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně,
oddíl L, vložka 18086.

VIZE SPOLKU

Prostřednictvím osvětové činnosti a podporou mezigeneračních vztahů přispívat k aktivnímu, kvalitnímu a důstojně prožívanému stáří.

POSLÁNÍ SPOLKU

Posláním Spolku je přispívat ke zkvalitňování života seniorů, především v jejich přirozeném prostředí, podporovat důstojné a aktivně prožívané stáří, iniciovat budování veřejných služeb pro seniory, často v návaznosti na dobrou praxi v místě. Důležitá je i podpora mezigeneračních aktivit a solidarity.

CÍLE SPOLKU

1. hájit zájmy seniorů na místní a celostátní úrovni v oblasti rodinné politiky a napomáhat k rozvoji proseniorských služeb

2. nabízet vzdělávací a aktivizační programy a poradenství pro seniory

3. nabízet volnočasové aktivity a místo pro vzájemné setkávání prarodičů s vnoučaty

4. podporovat aktivní život seniorů jako prevenci sociálního vyloučení ve stáří

5. zvyšovat a prohlubovat odborné kompetence vedoucích seniorských klubů

6. rozvíjet spolupráci s dalšími seniorskými organizacemi na propojování a rozšiřování služeb seniorům

7. nabízet aktivity vedoucí k podpoře pečujících osob o seniory

8. realizovat osvětovou činnost při práci s mládeží vedoucí k mezigenerační solidaritě a toleranci vůči seniorům

9. poskytovat pastorační činnost.

Prostřednictvím naší nabídky poskytujeme programy a služby v těchto oblastech: