Od března 2018 využíváme s naší babičkou, která trpí mírnou formou Alzheimerovy choroby, služby Posilovna paměti, kterou zajišťuje spolek Spokojený senior – KLAS. Babička absolvuje už třetí cyklus trénování paměti pod vedením Mgr. Terezy Kozderové. Mohu tedy už i z dlouhodobějšího hlediska pozorovat, jaký vliv má pravidelné procvičování paměti tímto způsobem vliv na její zdravotní stav.

První zlepšení jsem pozorovala již po absolvování prvních úvodních lekcí. Babička do té doby nebyla schopna udržet pozornost, soustředit se. Měla rovněž výrazné problémy s orientací v čase a dodržováním denního režimu. Ve všech uvedených oblastech došlo k výraznému zlepšení, babička se naučila, jak si zapamatovat důležité informace, jak si rozdělit složitější úkol na menší části a ty postupně řešit. Je schopna se podstatně lépe soustředit, nezmatkovat, uvědomit si, kdy se do nějakého tématu „zamotává" a celkově i záležitosti běžného denního života řešit podstatně racionálněji, efektivněji a v neposlední řadě i bezpečněji. Po absolvování většího počtu lekcí prakticky vymizely problémy s orientací v čase, pozoruji i výrazné zlepšení vyjadřovacích schopností a schopnosti sebeobsluhy a zajištění chodu domácnosti.

Za velký benefit služby považuji její pravidelnost a konání v domácím prostředí klienta. Naše babička setrvale odmítá navštěvovat jakýkoliv seniorský klub. Jsem proto moc ráda, že může tréninky paměti absolvovat v domácím prostředí, pro ni klidném a bezpečném. V neposlední řadě přispívá k její znovu nabyté psychické rovnováze a sebevědomí i dobrý pocit po splnění zadaného úkolu. Zadané úkoly a možnost cvičit paměť i ve volném čase s použitím zapůjčených pomůcek ji zase stále udržují „ve střehu" a dokonce ji i baví!

I díky soustavné práci na zlepšování, resp. stabilizaci paměťových schopností může naše babička stále bydlet ve svém bytě a nepředpokládám, že by v nejbližší době nastala nutnost umístit ji do speciálního zařízení z důvodu zhoršení jejích psychických funkcí.

V neposlední řadě bych ráda vyzdvihla přístup lektorky, Mgr. Terezy Kozderové. Právě její trpělivost, schopnost motivovat a povzbudit má dle mého názoru zásadní vliv na zlepšení paměti naší babičky a za to jí patří velké díky. Z pohledu rodinného příslušníka a pečující osoby rovněž velmi oceňuji skvělou komunikaci mezi mnou a lektorkou, nejen stran organizace lekcí, ale především stran zpětné odborné vazby, tipů v jakých oblastech s babičkou pracovat a podpořit ji atd.

Já i babička budeme moc rády, pokud budeme této služby využívat i nadále.

V Brně dne 8. 3. 2019

Veronika C., vnučka