Odběr novinek

Od března do května 2018 jsme využívali s naší babičkou služby Posilovna paměti poskytovanou spolkem Spokojený senior – KLAS. Babička trpí mírnou formou Alzheimerovy choroby a před zahájemním kurzu měla problém zejména se soustředěním, orientací v čase a dodržováním denního režimu. Již po několika lekcích jsem ve všech těchto oblastech pozorovala výrazné zlepšení. Babička začala být lépe soustředěná, umí si složitější úkol rozdělit na menší části, které postupně řeší, nepřeskakuje chaoticky z jedné části na druhou. Je i lépe schopna řešit náročné situace - zachovat si chladnou hlavu a nezmatkovat, poradit se.

Rovněž pozoruji větší zájem o aktivity, při nichž se "zapojuje mozek", jako je třeba luštění křížovek. Před započetím kurzu babička tyto aktivity prakticky odmítala, nyní je přímo vyhledává.
Jako velký benefit hodnotím i pravidelnost kurzu a jeho konání v domácím prostředí. Naše babička se opět začala soustředit na to, který je den, zda má zrovna lekci, jak si časově rozdělit přípravu na další lekci, aby vše stihla. K její psychické rovnováze přispívá i dobrý pocit a radost po správném splnění úkolu či cvičení, nabyla opět sebevědomí stran své paměti a je motivovaná na sobě pracovat i nadále.

V neposlední řadě bych ráda poděkovala paní Mgr. Tereze Kozderové, která se naší babičce laskavě, pečlivě a odborně věnovala, motivovala ji a zcela zásadně tak přispěla k zlepšení jejího stavu.

Ještě jednou Vám děkuji, přeji pěkné léto a těším se na další spolupráci.

Veronika C., vnučka

(Brno 25. 5. 2018)

posilovna pameti mikulaskovoDobrý den,

dovolte mi touto cestou poděkovat za úžasný projekt „Posilovna paměti".

Naše zařízení, Domov pro seniory, Mikuláškovo nám. Brno, bylo osloveno organizací Spokojený senior a využilo nabídky programu „Posilovna paměti" pro naše klienty.

Přínosem tohoto programu je rozšíření znalostí a předávání nových zkušeností, metod, materiálu a pomůcek odborně proškolenou lektorkou našim ergoterapeutkám, které rovněž provádí trénink paměti v našem domově. Hodí se pro všechny seniory, kteří chtějí trénovat svou paměť, něco nového se dozvědět nebo si zopakovat, současně se pobavit a naučit se některé z mnemotechnik, jak podpořit svou paměť.

Společné setkávání účastníků volnočasové aktivity jednak zamezuje sociálnímu vyloučení, zlepšuje kvalitu života, motivuje, zprostředkovává přijímání nových informací a učení.

Klienti si navzájem předávají zážitky, spolupracují na domácích paměťových cvičeních a těší se na společná setkání s příjemnou lektorkou.

Dále bych chtěla poděkovat nejen organizaci Spokojený senior – KLAS z.s., ale i spolupracujícím organizacím za to, že přispívají ke zkvalitňování života seniorů v jejich přirozeném prostředí.

Bc. Alena Klepáčová,
vedoucí úseku sociální péče a terapie
Domov pro seniory Mikuláškovo nám., p.o.