zv posilovna pameti mikulaskovo

Dobrý den,

naše zařízení, Domov pro seniory Mikuláškovo nám. Brno, rovněž i v letošním roce pokračuje v úspěšném a smysluplném projektu "Posilovna paměti", který nabízí Vaše organizace Spokojený senior - KLAS z.s. našim seniorům a za tuto poskytovanou službu Vám děkujeme.

Forma skupinového tréninku probíhá jednou týdně v dopoledních hodinách. Klienti jsou rozděleni do tří skupin dle mentální kondice a schopnosti. Pečlivě připravené materiály a pomůcky kvalifikovanou lektorkou paní Helenkou Kočí jsou ušité přímo na míru našim seniorům. Pravidelné tréninky paměti, udržování a přijímání nových informací včetně vzájemné spolupráce, klienty motivuje v sebepoznání a osobním rozvoji. Terapie je zážitková, zachovává sociální vztahy s okolím a zabraňuje izolaci klienta (trávení společného času) a pozitivně ovlivňuje jejich náladu. Radi se, diskutují, předávají si dojmy, vypracovávají domácí cvičení a těší se na další setkání.

Na závěr bychom chtěli ještě jednou poděkovat organizaci Spokojený senior KLAS z.s., spolupracujícím organizacím a kvalifikované lektorce paní Kočí. Těšíme se na další spolupráci a aktivizační program, který je přínosem pro důstojné a aktivní stáří.

V Brně 18. 3. 2019

Bc. Alena Klepáčková

vedoucí úseku terapie Domov pro seniory Mikuláškovo nám., p.o

 

Od března 2018 využíváme s naší babičkou, která trpí mírnou formou Alzheimerovy choroby, služby Posilovna paměti, kterou zajišťuje spolek Spokojený senior – KLAS. Babička absolvuje už třetí cyklus trénování paměti pod vedením Mgr. Terezy Kozderové. Mohu tedy už i z dlouhodobějšího hlediska pozorovat, jaký vliv má pravidelné procvičování paměti tímto způsobem vliv na její zdravotní stav.

První zlepšení jsem pozorovala již po absolvování prvních úvodních lekcí. Babička do té doby nebyla schopna udržet pozornost, soustředit se. Měla rovněž výrazné problémy s orientací v čase a dodržováním denního režimu. Ve všech uvedených oblastech došlo k výraznému zlepšení, babička se naučila, jak si zapamatovat důležité informace, jak si rozdělit složitější úkol na menší části a ty postupně řešit. Je schopna se podstatně lépe soustředit, nezmatkovat, uvědomit si, kdy se do nějakého tématu „zamotává" a celkově i záležitosti běžného denního života řešit podstatně racionálněji, efektivněji a v neposlední řadě i bezpečněji. Po absolvování většího počtu lekcí prakticky vymizely problémy s orientací v čase, pozoruji i výrazné zlepšení vyjadřovacích schopností a schopnosti sebeobsluhy a zajištění chodu domácnosti.

Za velký benefit služby považuji její pravidelnost a konání v domácím prostředí klienta. Naše babička setrvale odmítá navštěvovat jakýkoliv seniorský klub. Jsem proto moc ráda, že může tréninky paměti absolvovat v domácím prostředí, pro ni klidném a bezpečném. V neposlední řadě přispívá k její znovu nabyté psychické rovnováze a sebevědomí i dobrý pocit po splnění zadaného úkolu. Zadané úkoly a možnost cvičit paměť i ve volném čase s použitím zapůjčených pomůcek ji zase stále udržují „ve střehu" a dokonce ji i baví!

I díky soustavné práci na zlepšování, resp. stabilizaci paměťových schopností může naše babička stále bydlet ve svém bytě a nepředpokládám, že by v nejbližší době nastala nutnost umístit ji do speciálního zařízení z důvodu zhoršení jejích psychických funkcí.

V neposlední řadě bych ráda vyzdvihla přístup lektorky, Mgr. Terezy Kozderové. Právě její trpělivost, schopnost motivovat a povzbudit má dle mého názoru zásadní vliv na zlepšení paměti naší babičky a za to jí patří velké díky. Z pohledu rodinného příslušníka a pečující osoby rovněž velmi oceňuji skvělou komunikaci mezi mnou a lektorkou, nejen stran organizace lekcí, ale především stran zpětné odborné vazby, tipů v jakých oblastech s babičkou pracovat a podpořit ji atd.

Já i babička budeme moc rády, pokud budeme této služby využívat i nadále.

V Brně dne 8. 3. 2019

Veronika C., vnučka

Od března do května 2018 jsme využívali s naší babičkou služby Posilovna paměti poskytovanou spolkem Spokojený senior – KLAS. Babička trpí mírnou formou Alzheimerovy choroby a před zahájemním kurzu měla problém zejména se soustředěním, orientací v čase a dodržováním denního režimu. Již po několika lekcích jsem ve všech těchto oblastech pozorovala výrazné zlepšení. Babička začala být lépe soustředěná, umí si složitější úkol rozdělit na menší části, které postupně řeší, nepřeskakuje chaoticky z jedné části na druhou. Je i lépe schopna řešit náročné situace - zachovat si chladnou hlavu a nezmatkovat, poradit se.

Rovněž pozoruji větší zájem o aktivity, při nichž se "zapojuje mozek", jako je třeba luštění křížovek. Před započetím kurzu babička tyto aktivity prakticky odmítala, nyní je přímo vyhledává.
Jako velký benefit hodnotím i pravidelnost kurzu a jeho konání v domácím prostředí. Naše babička se opět začala soustředit na to, který je den, zda má zrovna lekci, jak si časově rozdělit přípravu na další lekci, aby vše stihla. K její psychické rovnováze přispívá i dobrý pocit a radost po správném splnění úkolu či cvičení, nabyla opět sebevědomí stran své paměti a je motivovaná na sobě pracovat i nadále.

V neposlední řadě bych ráda poděkovala paní Mgr. Tereze Kozderové, která se naší babičce laskavě, pečlivě a odborně věnovala, motivovala ji a zcela zásadně tak přispěla k zlepšení jejího stavu.

Ještě jednou Vám děkuji, přeji pěkné léto a těším se na další spolupráci.

Veronika C., vnučka

(Brno 25. 5. 2018)

posilovna pameti mikulaskovoDobrý den,

dovolte mi touto cestou poděkovat za úžasný projekt „Posilovna paměti".

Naše zařízení, Domov pro seniory, Mikuláškovo nám. Brno, bylo osloveno organizací Spokojený senior a využilo nabídky programu „Posilovna paměti" pro naše klienty.

Přínosem tohoto programu je rozšíření znalostí a předávání nových zkušeností, metod, materiálu a pomůcek odborně proškolenou lektorkou našim ergoterapeutkám, které rovněž provádí trénink paměti v našem domově. Hodí se pro všechny seniory, kteří chtějí trénovat svou paměť, něco nového se dozvědět nebo si zopakovat, současně se pobavit a naučit se některé z mnemotechnik, jak podpořit svou paměť.

Společné setkávání účastníků volnočasové aktivity jednak zamezuje sociálnímu vyloučení, zlepšuje kvalitu života, motivuje, zprostředkovává přijímání nových informací a učení.

Klienti si navzájem předávají zážitky, spolupracují na domácích paměťových cvičeních a těší se na společná setkání s příjemnou lektorkou.

Dále bych chtěla poděkovat nejen organizaci Spokojený senior – KLAS z.s., ale i spolupracujícím organizacím za to, že přispívají ke zkvalitňování života seniorů v jejich přirozeném prostředí.

Bc. Alena Klepáčová,
vedoucí úseku sociální péče a terapie
Domov pro seniory Mikuláškovo nám., p.o.