V roce 2016 naše organizace rozběhla skupinový kurz Posilovna paměti pro seniory, kteří trpí mírnou až střední formou Alzheimerovy choroby. Obsahem kurzu bylo posilování dlouhodobé paměti, cvičení krátkodobé paměti a využívání speciálních technik trénování paměti. Skupinovu výuku využili 4 účastníci. Po dvou bězích tohoto úspěšného kurzu jsme se rozhodli jej modifikovat do terénní formy.

V roce 2017 naše certifikované trenérky paměti navštěvovaly individuálně 6 seniorů v jejich domácnostech  a 4 skupiny seniorů v domovech pro seniory. Spolupracuvaly s Domovem pro seniory na Mikuláškové náměstí a s Domovem Slunce na Francouzské ulici.  Díky podpoře Magistrátu města Brna a Nadace Jistota bylo individuální i skupinové trénování paměti pro účastníky zdarma. 


14. 11. 2017 jsme se účastnili konference Život s Alzheimerovou nemocí a dalšími formami demence, kterou v Olomouci pořádala Česká alzheimerovská společnost.


Doposud nás finančně také podpořili:

logo nadace cezlogo gsk