Sociálně právní poradenství je určeno osobám od 55 let věku, které potřebují poradit v oblasti zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a to zejména:

  • v oblasti příspěvku na péči a jiných nepojistných sociálních dávek,
  • v oblasti průkazů TP, ZTP, ZTP/P 
  • v oblasti sociálního bydlení
  • v oblasti sdíleného bydlení pro seniory v Brně
  • v oblasti využití služby senior taxi Brno
  • pomoc při podávání žádostí do zařízení sociálních služeb, jako jsou domovy pro seniory, domy s pečovatelskou službou atp.

Sociálně právní poradenství poskytuje Mgr. Tereza Kozderová, DiS.