Organizace Spokojený senior - KLAS z.s. vznikla s cílem mj. aktivizovat seniory a snažit se je udržet co nejdéle v jejich přirozeném prostředí. Tohoto cíle se snaží dosáhnout několika způsoby. Jedním z nich je také podpora zaměstnanců státní samosprávy a jejich metodické vedení při práci s občany, seniory. Zaměstnanci místní samosprávy myslíme především tzv. koordinátory rodinné politiky, zaměstnance sociálních odborů, starosty apod. Všichni tito lidé buď rozhodují o aktivitách daného úřadu nebo přímo realizují programy a činnosti pro veřejnost.

Naše organizace reaguje na řadu strategických dokumentů, mezi které patří např. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (konkrétně pak podpora společenských a dobrovolnických aktivit, sociální integrace a zdravotní stav seniorů) či Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje (především opatření 3.4.2 Podpora aktivního způsobu života seniorů a jejich zapojení v rámci rodiny).

Mezi konkrétní aktivity, které můžeme nabídnout, patří:

1. KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ®

Detailní popis programu KLAS naleznete zde. KLAS Vám pomůžeme založit a metodicky vést. Stejně tak Vám pomůžeme při hledání aktivního seniora, animátora, budeme jej vzdělávat a nabízet další možnosti zvyšování jeho odborných kompetencí při vedení skupiny seniorů.

2. značka kvality Spokojený senior®

Máte-li zájem se profilovat jako organizace přátelská, otevřená a přizpůsobená seniorům, můžete požádat o získání certifikátu Spokojený senior®. Více informací se dozvíte zde.

3. Zprostředkování dialogu mezi samosprávou a seniorem občanem

Naše organizace se zapojila do projektu "Dialogem k aktivnímu občanství seniorů". Více o projektu zde. Cílem projektu bylo vytvořit funkční dialog mezi zaměstnanci státní samosprávy a aktivními seniory občany. Výstupem dialogu jsou zajímavé a pro obě strany přínosné projekty. Konkrétní ukázky realizovaných projektů naleznete na videu dobré praxe a v brožuře.

4. Mobilní počítačová učebna

V případě, že máte v okolí seniory, kteří se chtějí naučit pracovat na svém notebooku, založit si email, komunikovat se svými přáteli na internetu apod. a jste ochotni poskytnou studijní prostory, případně internet (wifi), obraťte se na nás. V rámci ČR (především pro kraj Vysočina, Jihomoravský, Moravskoslezský, Zlínský a Olomoucký) realizujeme aktivitu s názvem Mobilní počítačová učebna. Jsme schopni pro cca 4–6 seniorů zajistit techniku a dva lektory. Počet setkání je 6 dvouhodinových lekcí.

Více o Mobilní počítačové učebně se dozvíte zde.


V případě, že budete mít zájem o činnost zaměřenou na seniory a nenajdete ji ve výše popsané nabídce, přesto nás neváhejte kontaktovat (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).