logo KLASKLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ ® (dále jen KLAS) je aktivizační program pro seniory v místě jejich bydliště s cílem dlouhodobého setrvání seniorů v jejich přirozeném prostředí a oddálení doby nezbytné ústavní péče. Taktéž podporuje rozvoj dobrovolnictví seniorů, jakožto animátorů, kteří jednotlivé KLAS vedou.

Inspiraci nalezl KLAS v rakouském vzdělávacím programu LIMA (Kvalita života ve stáří), podle vzoru studie
SIMA (Samostatnost ve stáří) profesora Oswalda, Universitat Erlangen ve Vídni. V České republice se rozšířil za podpory nadace Renovabis v roce 2008, rozvíjí se a realizuje dodnes. Jeho název, vyobrazení a jedinečné know-how je chráněno ochrannou známkou.

Know-how KLAS je založeno na systematické metodické a vzdělávací podpoře programu setkávání seniorů KLAS.
Každé tématické setkání je dvouhodinové, je rozčleněno do čtyř hlavních bloků:

  • kompetenční trénink,
  • trénink paměti,
  • trénink motoriky,
  • trénink psychohygieny.

Program pomáhá udržovat seniory v jejich samostatnosti a soběstačnosti, slouží k hledání odpovědí na duchovní či morální otázky, pro účastníky je zdrojem vzájemného obohacení. Senioři nejsou omezeni věkem, jejich fyzická a psychická zdatnost je potřebná jen v míře běžných komunikačních dovedností a projevů pro začlenění do skupiny ostatních seniorů.

Metodická podpora KLAS znamená:

  • zařazení místního KLAS do sítě KLAS a to na úrovni obce, kraje či v rámci celostátní sítě,
  • zajištění supervize v místě setkání KLAS,
  • podporu pomocí metodických materiálů ZRNKO,
  • pravidelné vzdělávání animátorů KLAS,
  • společné setkávání animátorů KLAS a přenos zkušeností a dobré praxe.