Organizace Spokojený senior - KLAS z.s. (dále jen Spolek) byla založena v únoru 2014. Organizaci založily dvě právnické osoby (Biskupství brněnské a Centrum pro rodinu a sociální péči) a dvě fyzické osoby (R.D. Mgr. Roman Kubín a Dana Žižkovská). Činnost organizace, programy, myšlenky a know-how bylo převzato od zakládajícího člena, Centra pro rodinu a sociální péči a to prostřednictvím licenční smlouvy s Centrem pro rodinu a sociální péči. Název organizace Spokojený senior - KLAS skýtá dvě ochranné známky a know-how, které Spolek realizuje. Spokojený senior je značka kvality ukazující proseniorské chování organizace. KLAS je zkratka slov KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ, unikátního aktivizačního programu pro seniory.

Důvodem, proč organizace vznikla, bylo jasné vymezení a zacílení na problematiku stárnutí populace, aktivizaci seniorů, vzdělávání jak seniorů, tak osob pečujících o seniory, podpora koordinátorů státní samosprávy při práci se seniory dobrovolníky a realizace mezigeneračních aktivit.

Za svou hlavní činnost Spolek považuje zejména společensko – motivační činnost, vzdělávací činnost, práci s dobrovolníky, metodickou činnost, vydávání výukových a metodických materiálů a pomůcek, mezigenerační a místní spolupráci.

Spolek Spokojený senior – KLAS z.s. byl do spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně zapsán dne 5. února 2014, oddíl L, vložka 18086.

Dne 24. 5. 2014 uzavřel Spokojený senior - KLAS z.s. společně s Centrem pro rodinu a sociální péči s Jihomoravským krajem Memorandum o spolupráci při podpoře rodiny v Jihomoravském kraji. Z memoranda vyplývá mj. společný zájem na realizaci aktivit, které mj. směřují k podpoře mezigeneračního učení a solidarity a podpoře aktivizace občanů seniorského věku.